Theater

1. Oorsprong
De Grieken waren zeer gelovige mensen en vereerden hun goden op verschillende manieren zoals bv. door spelen, feesten, offers,…
Ter ere van de wijngod Dionysus werden de Dionysieën gehouden.
Dat waren feesten waarbij een groep verklede mannen al zingend en dansend in de straten rondtrokken.
Ze zongen over verschillende aspecten van het leven. Uit die liederen kwamen dan de toneelstukken; tragedies en komedies.
Na verloop van tijd bleef men vervolgens op één plek waar een acteur het toneelstuk kon voordragen.
Deze plek was het theater en het was zo populair bij het volk dat er ieder jaar wedstrijden werden georganiseerd waarbij het talrijk opgekomen publiek mocht kiezen welk het beste stuk was.
Enkele toneelschrijvers die vele wedstrijden in bv. Athene hebben gewonnen, zijn de volgende: Aeschylus, Sophocles en Euripides.

2. Kenmerken van het theatergebouw
De toneelstukken werden allemaal opgevoerd in open lucht.
Dit was geen probleem omdat het klimaat in Griekenland zeer mild was.
Het theater werd bij voorkeur in een komvormige heuvel gebouwd omdat de akoestiek
daar beter was.

Het Griekse theater in de open lucht

Het geluid werd weerkaatst langs alle zijden zodat iedereen (zelfs diegenen bovenaan) alles beter kon horen.
Het Griekse theatergebouw bestond uit volgende elementen:
° theatron = voor het publiek
° orchestra = voor de acteurs
° skênê = om te verkleden en als verdieping (goddelijke interventie).

Het Griekse theatergebouw

Om in het Griekse theater van grote afstand goed zichtbaar te zijn, dragen de acteurs maskers met overdreven uitdrukkingen, schoenen met plateauzolen (geen uitvinding van de 21ste eeuw!) en dikke gewaden.

Grieks toneelmasker Toneelopvoering

3. Enkele voorbeelden
Laten we nu toch eens enkele speciale Griekse theaters eruit nemen.

Athene.

In Athene heb je één van de oudste theaters, nl. het Dionysustheater.
Dit theater ligt tegen de wand van de Akropolis, een prachtig staaltje van Griekse bouwkunst.

Het Dionysustheater

De weg naar dit theater was , bij wijze van uitzondering, overdekt en begrensd door een 118 meter lange wandelhal, nl. de Eumenes Stoa.
Dit was een zeer opvallend theater omdat het zo monumentaal groot was.

Het Dionysustheater

Het Dionysustheater

Het Dionysustheater

Epidauros

Dit theater is het best bewaarde theater van Griekenland. Het werd tegen de heuvels gebouwd en er konden maar liefst 14.000 toeschouwers zitten.
Het theater had een uistekende akoestiek en als je op de hoogste banken zat, had je een perfect zicht over de omgeving.

Het theater van Epidauros

End

%d bloggers liken dit: